Jag är leg psykolog sedan 2005 och har arbetat med psykologisk behandling och samtal inom olika områden som smärtrehab, psykiatri, primärvård, företagshälsovård, samt sexologi. 

Jag jobbar med olika former av kriser, arbetsrelaterat, stresshantering, ångest oro. 

Relationsproblem, eller när sex inte fungerar, när man tappat lusten, eller det gör ont att ha sex. Jag tar gärna emot par för att hitta tillbaka till något som fungerar. 


Jag har utbildat mig vidare i bl.a 

ACT, Acceptance and Committment Therapy, 2015 

Certifierad i DBT, dialektisk beteende terapeut, 2013. 

Klinisk sexologi vid Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Köpenhamn, 2012-2014.  

Konflikthantering via Thomas Jordan, 2016