Jag är leg psykolog och har arbetat med psykologisk behandling och samtal sedan 2001, inom olika områden som missbruksvård, smärtrehab, psykiatri, vårdcentral. 

Jag jobbar främst med olika former av kriser, relationskris, arbetsrelaterat, stresshantering, ångest oro. 

Vidare kring när sex inte fungerar, när man tappat lusten, eller det gör ont att ha sex. Jag tar gärna emot par för att hitta tillbaka till något som fungerar. 


Jag har utbildat mig vidare i bl.a 

ACT, Acceptance and Committment Therapy, 2015 

Certifierad i DBT, dialektisk beteende terapeut, 2013. 

Klinisk sexologi vid Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Köpenhamn, 2012-2014.  

Konflikthantering via Thomas Jordan, 2016