Mer om mig 

Jag är leg psykolog sedan 2006 och har arbetat med psykologisk behandling och utveckling inom olika områden som smärtrehab, psykiatri, primärvård, beroendevård, och företagshälsovård.

I did most of my university studies in England and other English speaking countries (so English is fine, should you prefer it).


Jag har utbildat mig vidare i bl.a

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, 2015

Certifierad i DBT, dialektisk beteende terapeut, 2013.

Specialist i Klinisk Sexologi, vid Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Köpenhamn, 2012-2014

Konflikthantering via Thomas Jordan, 2016


ACT - Acceptance and Commitment Therapy - innebär att vi kommer att utgå ifrån dina värderingar, vad du vill fylla livet med, och vilka färdigheter och verktyg du behöver för att ta dig dit. 

Att ha färdigheter för att hantera svåra tankar och känslor ser jag som grundförutsättningar för att delta i livet på ett rikt och meningsfullt sätt.

- För att kunna ha djupa meningsfulla relationer, eller bara kunna underhålla de relationer vi har.

- Eller för att kunna orka ett helt arbetsliv, och ha ork kvar.

- För att hantera den stress, oro, ångest, som är en del av livet, utan att bli överväldigade.

- Att vi vet med oss att vi kan ta oss genom även det svåra.

ONLINE terapi - psykologisk behandling via videolänk