Handledning av arbetsgrupper   

Jag har uppdrag inom såväl skola, särskilda boenden, hemtjänst, kommunens olika verksamheter, samt Regionen och privat beroendevård. 

Jag har både större eller mindre arbetsgrupper, punktinsatser eller långvarig handledning.

Det kan gälla specifika behov eller utmaningar hos brukare, eller t ex konflikthanteringsinsatser i en arbetsgrupp, eller helt enkelt utveckling i arbetsgruppen. 

Chefshandledning

Det är en utmaning att leda en arbetsgrupp och nå satta mål, vilket gör att chefer ofta upplever både glädje och stress i sitt arbete. Chefshandledning kan både ha som fokus att stärka det chefen redan gör som är bra, eller att hitta och utveckla nya sätt, och ha god stresshantering.   

ACT och Stresshantering 

Förändringar på arbetsplatsen kan skapa stress, höga krav på produktion osv. 

Utbildning i grupp brukar vara ett bra sätt att komma åt stress på en arbetsplats. Då är flera med och hör samma saker, fler som är med och driver förändring och kan påminna varandra.